...

Νομαρχία
Δημαρχείο
Δικαστήρια
Διανομαρχιακές Υπηρεσίες
Δημόσιες Υπηρεσίες
Αστυνομία
Στρατός
Πυροσβεστική, Λιμεναρχείο, Τελωνείο
Οργανισμοί
ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ
ΕΛΤΑ
Συγκοινωνίες
Ολυμπιακή Αεροπορία, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ....
Ασφαλιστικά Ταμεία
Τράπεζες
Ασφαλιστικές Εταιρίες


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 13 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 28365, 87714
2 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΡΑΤΖΗ 6 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 27192
3 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 61 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 94340, 22128
4 ΤΑΜΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22493, 24362
5 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 17 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23887
6 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 12Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 87648
7 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΑΣ 27 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 20239
Α/Α ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 81535
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 81831
3 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 84973
4 Fax ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 89981
 
 
Για μεταβολή ή εισαγωγή των στοιχείων σας, στο κατάλογο μας στείλτε μας e-mail ή πάρτε μας τηλέφωνο στο 0721 62924- 5
2001 Kal.gr