...

Νομαρχία
Δημαρχείο
Δικαστήρια
Διανομαρχιακές Υπηρεσίες
Δημόσιες Υπηρεσίες
Αστυνομία
Στρατός
Πυροσβεστική, Λιμεναρχείο, Τελωνείο
Οργανισμοί
ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ
ΕΛΤΑ
Συγκοινωνίες
Ολυμπιακή Αεροπορία, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ....
Ασφαλιστικά Ταμεία
Τράπεζες
Ασφαλιστικές Εταιρίες


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
86102
2
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
87619
3
Fax ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
22638
4
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
81996
5
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
84444, 97203
6
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
85555, 97202
7
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
22669, 96448
8
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
82222, 97201
9
ΤΜΗΜΑ ΚΒΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
93923
10
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
27777
11
ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
29557
12
TAXIS ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
97204
Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΡΑΣ 5 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
20820
2
Fax ΥΔΡΑΣ 5 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
93723
3
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ ΥΔΡΑΣ 5 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
22510
4
ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΥΔΡΑΣ 5 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
93723, 94801
5
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΔΡΑΣ 5 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
191
6
ΚΡΑΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΟΠΤΗΡΙΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ ΥΔΡΑΣ 5 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
76226
Α/Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΨΑΡΩΝ 14 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
82266
2
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΑΡΩΝ 14 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
82265
Σελ 1 από 2
 
 
Για μεταβολή ή εισαγωγή των στοιχείων σας, στο κατάλογο μας στείλτε μας e-mail ή πάρτε μας τηλέφωνο στο 0721 62924- 5
2001 Kal.gr