...

Νομαρχία
Δημαρχείο
Δικαστήρια
Διανομαρχιακές Υπηρεσίες
Δημόσιες Υπηρεσίες
Αστυνομία
Στρατός
Πυροσβεστική, Λιμεναρχείο, Τελωνείο
Οργανισμοί
ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ
ΕΛΤΑ
Συγκοινωνίες
Ολυμπιακή Αεροπορία, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ....
Ασφαλιστικά Ταμεία
Τράπεζες
Ασφαλιστικές Εταιρίες


ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΚ

Α/Α ΟΤΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 92999
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 94599
3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 96199
4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 92799
5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 92799
6 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 62600
7 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22699
8 ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 26099
9 ΤΑΠ-ΟΤΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 95199
10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OTENET -Isdn ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 93799
11 ΕΥΘΕΙΕΣ DATA  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 91299
12 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 85599
13 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ COSMOTE ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 95699
14 ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22499
15 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 72370
16 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 93769
17 ΒΛΑΒΕΣ ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 121, 95399
Α/Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1 ΒΛΑΒΕΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 125
2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22421
3 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22488
4 ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22240
5 Fax ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 87198
6 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 13 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 94815
7 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ( 3 ΓΡΑΜΜΕΣ) ΚΡΗΡΗΣ 13 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 94810
8 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 13 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 95766, 94813
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 20 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 28666
2 ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 20 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22645, 69427
3 ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 20 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 21221, 69427
 
 
Για μεταβολή ή εισαγωγή των στοιχείων σας, στο κατάλογο μας στείλτε μας e-mail ή πάρτε μας τηλέφωνο στο 0721 62924- 5
2001 Kal.gr