...

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝA
1 MARNIC TRAVEL MARNIC TRAVEL ΦΑΡΩΝ 54 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
24000, 87927
2 LAHANAS TRAVEL
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ


ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 8 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
& fax
22120
3 MESSINIAN MESSINIAN TRAVEL REISEN ΨΑΡΩΝ 148 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
24723
4 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 18 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
94131 
 
Για μεταβολή ή εισαγωγή των στοιχείων σας, στο κατάλογο μας στείλτε μας e-mail ή πάρτε μας τηλέφωνο στο 0721 62924- 5
© 2000 Kal.gr