Γιάννης Χρόνης
Ελένη Γιαννοπούλου Χρόνη

Χειρουργοί Οφθαλμίατροι

Τηλ.: 0721/27252
Fnax : 0721/62483
e-mail : chroniof@otenet.gr


Συμβάσεις με ταμεία Υγείας