Δημιουργία - Αποτέλεσμα - Ομορφιά

Αυτά είναι τα πρότυπα του Κωνσταντίνου, που στο κομμωτήριο του
στην οδό Ασκληπιού 24, σε έναν καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο χώρο
με το κατάλληλο προσωπικό, φροντίζει για το τελικό αποτέλεσμα.


Τηλέφωνο για Rendez - vous (0721)89595

© 2001 Kal.gr